معنی و ترجمه کلمه depth gauge (sub) به فارسی depth gauge (sub) یعنی چه

depth gauge (sub)


علوم دريايى : ژرفانما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها