معنی و ترجمه کلمه depute به فارسی depute یعنی چه

depute


نمايندگى دادن به ،نمايندگى کردن ،سپردن
قانون ـ فقه : وکيل کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها