معنی و ترجمه کلمه derivative به فارسی derivative یعنی چه

derivative


مبدل( در روانکاوى)،اشتقاقى ،مشتق ،فرعى ،گرفته شده ،ماخوذ
عمران : مشق
روانشناسى : مبدل
بازرگانى : مشتق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها