معنی و ترجمه کلمه dermal senses به فارسی dermal senses یعنی چه

dermal senses


روانشناسى : احساسهاى پوستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها