معنی و ترجمه کلمه desensitization به فارسی desensitization یعنی چه

desensitization


روانشناسى : حساسيت زدايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها