معنی و ترجمه کلمه desired leading به فارسی desired leading یعنی چه

desired leading


مسير مطلوب
علوم نظامى : سمت حرکت مطلوب هواپيما يا ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها