معنی و ترجمه کلمه desired rate of development به فارسی desired rate of development یعنی چه

desired rate of development


بازرگانى : نرخ مطلوب توسعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها