معنی و ترجمه کلمه despairingly به فارسی despairingly یعنی چه

despairingly


به نوميدى ،مايوسانه ،نااميدانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها