معنی و ترجمه کلمه destructive competition به فارسی destructive competition یعنی چه

destructive competition


رقابت مخرب
بازرگانى : رقابت زيان اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها