معنی و ترجمه کلمه detector crayon به فارسی detector crayon یعنی چه

detector crayon


مداد دستگاه اکتشاف ش م ر
علوم نظامى : ميله کشف کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها