معنی و ترجمه کلمه determinable به فارسی determinable یعنی چه

determinable


قابل تعيين ،معلوم کردنى ،انقضاء پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها