معنی و ترجمه کلمه deterrence به فارسی deterrence یعنی چه

deterrence


زمين گير شدن ،بازدارى ،بازداشت ،منع از راه ارعاب و تهديد
علوم نظامى : به زمين چسبيدن از ترس از عمل بازماندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها