معنی و ترجمه کلمه detonating charge به فارسی detonating charge یعنی چه

detonating charge


خرج منفجر کننده
علوم نظامى : چاشنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها