معنی و ترجمه کلمه deuce به فارسی deuce یعنی چه

deuce


انداختن گوى گلف به سوراخ با دو ضربه ديوس ،دوکور(در تخته نرد)،دوخال ،دولو،بلا،افت ،شيطان ،جن ،بد شانسى
ورزش : برابر در امتياز ¹4

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها