معنی و ترجمه کلمه diathermanous به فارسی diathermanous یعنی چه

diathermanous


(فيزيک )هادى اشعه حرارتى ماوراء قرمز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها