معنی و ترجمه کلمه die-cushion به فارسی die-cushion یعنی چه

die-cushion


علوم مهندسى : بالش کشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها