معنی و ترجمه کلمه diesel-engined motive unit به فارسی diesel-engined motive unit یعنی چه

diesel-engined motive unit


علوم مهندسى : تراکتور ديزلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها