معنی و ترجمه کلمه different به فارسی different یعنی چه

different


متمايز،متفاوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها