معنی و ترجمه کلمه palmate به فارسی palmate یعنی چه

palmate


شبيه پنجه ،گسترده ،شبيه برگ نخل ،داراى پاى پرده دار،داراى انتهاى پهن(مثل شاخ گوزن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها