معنی و ترجمه کلمه palatably به فارسی palatably یعنی چه

palatably


مطبوع ،موافق ذائقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها