معنی و ترجمه کلمه difficulty به فارسی difficulty یعنی چه

difficulty


سختى ،دشوارى ،اشکال ،زحمت ،گرفتگيرى
روانشناسى : دشوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها