معنی و ترجمه کلمه digger به فارسی digger یعنی چه

digger


حفر کننده ،الت حفارى
ورزش : بازيگر ماهر و سمج در گرفتن گوى از گوشها،پاسور ماهر در پاس نزديک زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها