معنی و ترجمه کلمه digitation به فارسی digitation یعنی چه

digitation


انشعاب بشکل پنجه ،پنجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها