معنی و ترجمه کلمه digitigrade به فارسی digitigrade یعنی چه

digitigrade


باپنجه راه رونده ،جانورپنجه رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها