معنی و ترجمه کلمه digression به فارسی digression یعنی چه

digression


انحراف ،گريز،پرت شدگى از موضوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها