معنی و ترجمه کلمه dilation of time به فارسی dilation of time یعنی چه

dilation of time


انبساط زمان
نجوم : اتساع زمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها