معنی و ترجمه کلمه dilution به فارسی dilution یعنی چه

dilution


رقيق کردن ،رقت ،رقيق سازى ،ترقيق ،رقيق شدگى ،محلول ،ابکى
علوم مهندسى : رقيق سازى
شيمى : رقيق کردن
زيست شناسى : رقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها