معنی و ترجمه کلمه dimension sawing به فارسی dimension sawing یعنی چه

dimension sawing


علوم مهندسى : برش کادرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها