معنی و ترجمه کلمه diminution به فارسی diminution یعنی چه

diminution


کاهش ،کسر،تقليل ،کم شدگى ،تحقير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها