معنی و ترجمه کلمه dinner jacket به فارسی dinner jacket یعنی چه

dinner jacket


)=tuxedo(اسموکينگ ،لباس مخصوص مهمانى رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها