معنی و ترجمه کلمه diotic stimulation به فارسی diotic stimulation یعنی چه

diotic stimulation


روانشناسى : تحريک دو گوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها