معنی و ترجمه کلمه dip of the horizon به فارسی dip of the horizon یعنی چه

dip of the horizon


علوم دريايى : - dip 1

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها