معنی و ترجمه کلمه dipteran به فارسی dipteran یعنی چه

dipteran


(ج.ش ).دوبالى ،وابسته به دوبالان ،داراى دو بال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها