معنی و ترجمه کلمه directional antenna به فارسی directional antenna یعنی چه

directional antenna


علوم مهندسى : انتن جهت دار
الکترونيک : انتن جهت دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها