معنی و ترجمه کلمه directive (jf) به فارسی directive (jf) یعنی چه

directive (jf)


علوم دريايى : دستور کلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها