معنی و ترجمه کلمه disband به فارسی disband یعنی چه

disband


بر هم زدن ،منحل کردن يکانها،برهم زدن ،منحل کردن ،متفرق کردن يا شدن
علوم نظامى : انحلال رسمى يکانها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها