معنی و ترجمه کلمه disbranch به فارسی disbranch یعنی چه

disbranch


بى شاخه کردن ،عارى از شاخه کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها