معنی و ترجمه کلمه discharge pressure به فارسی discharge pressure یعنی چه

discharge pressure


علوم دريايى : فشار تخليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها