معنی و ترجمه کلمه disciplinary court به فارسی disciplinary court یعنی چه

disciplinary court


محمکه انتظامى
قانون ـ فقه : دادگاه انتظامى محکمه ادارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها