معنی و ترجمه کلمه discolourment به فارسی discolourment یعنی چه

discolourment


بدرنگ سازى ،رنگ برى ،بدرنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها