معنی و ترجمه کلمه discount rate به فارسی discount rate یعنی چه

discount rate


نرخ تخفيف ،نرخ نزول ،نرخ ثابت نزول بانکى
بازرگانى : ميزان تخفيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها