معنی و ترجمه کلمه discussion به فارسی discussion یعنی چه

discussion


بحث ،مذاکره ،مباحثه ،گفتگو،مناظره
علوم نظامى : تشريح مطالب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها