معنی و ترجمه کلمه disestablish به فارسی disestablish یعنی چه

disestablish


بهم زدن ،کليسا را از ازادى محروم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها