معنی و ترجمه کلمه disesteem به فارسی disesteem یعنی چه

disesteem


بى اهميتى ،کم گرفتن ،ناچيز پنداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها