معنی و ترجمه کلمه dishearten به فارسی dishearten یعنی چه

dishearten


دلسرد کردن ،نوميد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها