معنی و ترجمه کلمه dishearten به فارسی dishearten یعنی چه

dishearten


دلسرد کردن ،نوميد کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها