معنی و ترجمه کلمه disinter به فارسی disinter یعنی چه

disinter


از خاک در اوردن ،(مج ).از بوته فراموشى يا گمنامى دراوردن ،نبش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها