معنی و ترجمه کلمه dismay به فارسی dismay یعنی چه

dismay


ترسانيدن ،بى جرات کردن ،ترس ،جبن ،وحشت زدگى ،بى ميلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها