معنی و ترجمه کلمه disorderliness به فارسی disorderliness یعنی چه

disorderliness


بى نظمى ،اختلال ،بهم خوردگى ،اشفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها