معنی و ترجمه کلمه disorganize به فارسی disorganize یعنی چه

disorganize


مختل کردن نظم ،درهم وبرهم کردن ،مختل کردن ،بى نظم کردن ،تشکيلات چيزى رابرهم زدن
قانون ـ فقه : منحل کردن
علوم نظامى : به هم زدن سازمان دشمن به هم زدن نظم دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها