معنی و ترجمه کلمه disorganized به فارسی disorganized یعنی چه

disorganized


روانشناسى : در هم ريخته

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها